บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2533 โดยเป็นบริษัทลีสซิ่งในเครือธนาคารจากประเทศญี่ปุ่น ที่ดำเนินธุรกิจอันยาวนานที่สุดในประเทศไทย
ในเดือนมกราคม 2561 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็น บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด ณ ปัจจุบัน
บริษัทนำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การให้บริการเช่าแบบลีสซิ่ง ทั้งสัญญาเช่าการเงิน และสัญญาเช่าดำเนินงาน การให้บริการเช่าซื้อ สินเชื่อแฟคเตอริ่งและเงินกู้ยืม
เพื่อสนับสนุนการลงทุนอุปกรณ์ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องจักรกลหนัก รถยนต์และรถบรรทุก
บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีบริการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
และยินดีรับข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณท์ทางการเงินดังกล่าวแก่ลูกค้า

ชื่อบริษัท
บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง
มกราคม 2533
เนื้อหาธุรกิจ
ธุรกิจให้เช่าลีสซิ่ง, .ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืมเงิน
ชื่อผู้แทนบริษัท
กรรมการผู้จัดการ / ชูจิ ทานิกูจิ
ผู้ถือหุ้น
  • บริษัท บีโอที ลีส จำกัด 49%
  • บริษัท โชติธนวัฒน์ จํากัด 20%
  • บริษัท น้ำตาลตะวันออก จํากัด 11%
  • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 10%
  • บริษัท เอ็มยูเอฟจี พาร์ทิสซิเพชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 10%
จำนวนพนักงาน
65 คน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2023)
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
ที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ชั้น 4 อาคารหะรินธร 54 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์
(66)02-266-3060
แฟกซ์
(66)02-266-3067
รายละเอียดธุรกิจหลัก
ธุรกิจให้เช่าลีสซิ่ง (ทรัพย์สินทั่วไป), ธุรกิจให้เช่าซื้อ อื่นๆ
รายการ
อุปกรณ์สำหรับการผลิต, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, เครื่องจักรก่อสร้าง, ยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ
ความต้องการจากลูกค้า
จัดหาเงินทุนถาวรระยะยาว, สนับสนุนด้านสินเชื่อการค้า
มกราคม 2533
ก่อตั้งบริษัท บางกอกโตเกียวลีสซิ่ง จำกัด
เมษายน 2539
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีทีเอ็มลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 2549
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีทีเอ็มยูลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
มกราคม 2561
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท บีโอที ลีส (ประเทศไทย) จำกัด

■ กรุงเทพมหานคร

ที่ตั้ง: ชั้น 4 อาคารหะรินธร 54 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66-2266-3060

กลับสู่ด้านบน
top